torsdag 19. oktober 2017

Matlaging under høstsolaVi på friluftsgruppa lager mye mat på tur i skogen, og dette er med på å legge grunnlag for gode turopplvelser. Barnehagen er en arena hvor lek og læring går hånd i hånd. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og uttrykk og flette dette inn i lek og samtaler danner vi et godt læringsgrunnlag hvor barna opplever gleden i å lære nye ting. De er nysgjerrige av natur og vi det er viktig for oss på friluftsgruppa at barna fortsetter å søke informasjon. Forrige uke fikk vi for eksempel et veldig fint møte med fysikk i praksis. Fiskeburgerne vi hadde med oss måtte stekes, og som dere ser på et av bildene over valgte vi å legge en stor stein midt i bålet og vente til den ble god og varm. Så la vi burgerne på og de ble perfekt stekt. I tillegg grillet vi noen på pinne. Dette ga grunnlag for en fin samtale om varme, hvordan den ledes, ikke ledes og hvordan den påvirker ulike materialer. Hvorfor brenner jeg meg på steinen og ikke på pinnen? Og hva skjer når vi heller vann på steinen? Dette var høydepunktet, vannet la seg på toppen av steinen og fosskokte! Et barn ropte ut: det betyr at det er hundre grader i steinen! Barna var i fyr og flamme, det var en herlig opplevelse. I tillegg fulgte vi med på steinen etter at den hadde kjølt seg ned og den sprakk! Vi studerte mønsteret i steinen og snakket om hvordan temperaturendringene i steinen fører  til det vi nettopp hadde sett med egne øyne.


onsdag 18. oktober 2017

Uterommet i barnehagen

Et av satsningsområdene våre er kreative rom, og vi bruker mye tid på å endre og utforme rommene inne etter hvert som interessene og leken til barna utvikler og endrer seg. Forrige fredag brukte vi en del av plandagen på å jobbe med uterommet. Her er det mye morsomt man kan gjøre, og i forkant hadde vi planlagt hva vi skulle lage av gjenbruksmateriale og typiske bruksgjenstander som finnes i alle hjem. Vi laget en musikktavle og en tavle til lek med vann og sand. I tillegg har vi gjort ferdig bilbanen vår og plasset ut kapp i mange ulike størrelser og farger.
Mandagsmorgen var gul avdeling de første ute og vi var spente på hvordan barna ville bruke de nye gjenstandene og materialene. Etter å ha introdusert barna for tavlene ble de tatt i bruk med den samme. Spesielt vann og sand tavlen er populært hos barna på gul avdeling. Denne uken har flere av barna brukt store deler av utetiden ved denne tavlen. Også bilbanen har vært mye brukt og sammen med kapp i forskjellige størrelser har det blitt bygd broer og hus. En ettermiddag bygde vi et hus av kapp. Vi bruke lang tid på å samle inn all kappen vi kunne finne, og lagde en firkant på bakken. Dør og vindu ble satt inn, sammen med en spesiell plass til tv. Når huset var ferdig, samlet vi sammen blader som vi lagde senger av, før vi satt oss ned inni huset og spiste sandkaker.

Samtidig som at vi ønsket å bruke gjenbruksmaterialer til tavlene, ønsket vi også at de skulle legge til rette for samspill mellom barna, noe vi mener at vi absolutt har fått til. Materialene og gjenstandene har fungert som et samlingspunkt og har skapt nysgjerrighet blant barna. De har undret seg og utforsket sammen og prøvd ut ulike måter å bruke materialene og gjenstandene på. Dette har ført til fine samspill mellom barn som ellers ikke leker så mye sammen. Leker og materialer som inviterer til samspill skaper fantasifull lek, mye latter og glede.


Skilpaddeskall


Som en del av Forut prosjektet så har vi denne uken blitt kjent med skilpadden i Sri Lanka gjennom bilder, tekst, video og kreativitet. Det er tydelig at det er et dyr som har fanget barnas interesse, og de følger med som tente lys hver gang vi forteller om den. Vi har bl.a. lært at skilpadden klekkes ut av et egg, at den har skall på kroppen for å kunne beskytte seg. At de kan bli langt over 100 år, og at det finnens flere forskjellige arter, noen bor i havet og andre på land. Og for å gjøre oss enda bedre kjent med skilpadden ønsket vi at barna skulle få oppleve den gjennom sansene, og derfor tok vi frem gjenbruksmaterialer og satt i gang den kreative prosessen med å lage mini-skilpadder som skal forme lekemiljøet på avdelingen, og skilpaddeskall som barna kan festes på ryggen og bruke i lek.
Før prosessen startet måtte vi snakke om hvordan skilpadden så ut. Hvilken farge har den? Har den bein og armer?  Er skallet like mykt som pelsen til pusekatten? Eller hard som en stein? Vi tok frem papp, eggekartonger, tøystykker, fliser, korker, kaffelapsler og steiner. Det ble en spennende prosess hvor barna deltok aktivt med egne tanker og forslag. Resultatet ble helt fantastisk og barna var tydelig krye over det ferdige produktet sitt. 

Å bruke gjenbruksmaterialer i kreative prosesser er å sette miljøspørsmål i forgrunnen, og det går hånd i hånd med barnehagens satsing på bærekraft. Vi har erfart at gjenbruksmateriale gir barna større mulighet til å utforske sin iboende fantasi, da det er materiale med mange muligheter og få begrensninger. Fantasien må virkelig brukes og barna må selv finne ut av hva materialet skal representere. Ved å se med nye øyne på gjenbruksmateriale og omskape dette i kreative prosesser, får vi fram det som er vakkert og verdifullt i avfall, som ellers bare hadde blitt kastet, dette er viktig læring for barna.

onsdag 4. oktober 2017

Fantasifulle vandrekjepper

Med utgangspunkt i kjepper maxibarna har funnet på tur i "Pinneskogen"- har de i dag satt sine kreative evner til verks. De fargerike og gøyale kjeppene skal selges på FORUT festivalen, det er bare å glede seg!

onsdag 27. september 2017

Indisk ettermiddag
Blå avdeling har hatt indisk fettermiddag i barnehagen. Barna fikk alle en Bindi dekorasjon i pannen, de lyttet og danset til indisk musikk, og de har spist og laget Tikka Masala som ble inntatt på gulvet. Markeringen ble gjort i forbindelse med FORUT aksjonen hvor vi i år lærer om livet på Sri-Lanka og har fokus på identitet og kulturer til barna som er representert på avdelingen. 

tirsdag 26. september 2017

Kultur og identitet i barnehagen
Vi er så heldige å ha en mangfoldig barnegruppe i år, med barn fra mange ulike land og kulturer. Dette er noe vi syns er utrolig spennende å jobbe med. Barnehagen er nemlig en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn, og det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet gjenspeiles i barnehagen. Det er viktig å ta utgangspunkt i det mangfoldet som omgir barna, og lære dem at alle mennesker er forskjellige og ser forskjellige ut. Vi ønsker å skape et miljø på avdelingen hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. For det å belyse ulikheter og det som er felles kan gi forståelse og innsikt.
Vi er opptatt av å være voksne som med varme, omsorg og humor gir alle barn anerkjennelse. Vi har et fokus på å styrke hvert enkelt barns identitet. Identitet er veldig nært knyttet til spørsmålene «hvem er jeg» og «hvor hører jeg til» og det å føle tilhørighet er et grunnleggende behov hos mennesket. Det å få identitetsbekreftelse handler om å få anerkjennelse for den du er og de ressursene du har med deg. For å klare å dette må vi være voksne som møter forskjellighet med nysgjerrighet og åpenhet. Vi må gi alle barna en positiv bekreftelse på seg selv: Den du er og det du bringer med deg inn i barnehagen er flott og verdifullt! Vi må hjelpe alle barn til å føle tilhørighet og finne sin plass i gruppa, samt skape gode relasjoner og vennskap på tvers av språk og nasjonalitet.
Vi jobber bevisst med at alle barna skal møte noe kjent fra sine kulturelle røtter i barnehagen. Vi viser interesse for de ulike språkene som snakkes, vi introduserer barna for sang og musikk, eventyr og fortellinger fra ulike kulturer. Vi henger opp bilder og flagg på veggen som representerer mangfoldet. Vi lager mat fra andre land og markere ulike høytider.  På denne måten legger vi til rette for spennende og lærerike kulturmøter, og samtidig bli mangfoldet brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet vårt.